Privacybeleid

Tijdens de coaching

Ik sla alleen op wat nodig is voor de coaching tijdens de periode van coaching. Na afloop verwijder ik je persoonsgegevens. Die persoonsgegevens zijn altijd gescheiden van mijn aantekeningen, zodat die aantekeningen ook tijdens de coaching geanonimiseerd zijn en jouw privacy voorop staat. Ik kan (onderdelen van) gesprekken bespreken binnen mijn opleiding in het kader van intervisie en supervisie, waarbij ik geen persoonsgegevens zal gebruiken.

Sitebezoek

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, worden de gegevens verzameld die getoond zijn in het reactieformulier, en het IP-adres van de bezoeker en de browser om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Als je een reactie achterlaat op mijn site, kun je kiezen om je naam, je e-mailadres en site in een cookie op te slaan. Dit doe ik voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Hoelang bewaar ik je gegevens

Als je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor maximaal 1 jaar bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ik ze moet modereren.

Welke rechten heb je over je gegevens

Als je reacties hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die ik van je heb, inclusief alle gegevens die je me opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat ik alle persoonlijke gegevens die ik van je heb, wis. Dit bevat geen gegevens die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar worden je gegevens naartoe gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.